Politica de confidențialitate și Cookies

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, ale Regulamentului UE nr. 679/2016 (Regulamentul General pentru Protectia Datelor) în vigoare începând cu data de 25.05.2018, BOWEN PENTRU FAMILIE SRL-D are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi despre tine, un membru al familiei tale ori o altă persoană. Scopurile pentru care colectăm datele sunt: marketing și publicitate, servicii de comunicaţii electronice, de promovare a unor produse și servicii, activități media, de relații cu clientii, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și a comportamentului consumatorului.

Acceptul tău privind utilizarea datelor cu caracter personal de către BOWEN PENTRU FAMILIE SRL-D poate fi revocat oricând, revocarea producând efecte numai pentru viitor.
În sensul prevederilor Legii nr. 677/2001, datele cu caracter personal se referă la orice informații care pot fi utilizate pentru a identifica o persoană/companie sau pentru a o contacta online sau offline. Informațiile personale sunt prelucrate numai cu acordul persoanei vizate, dacă sunt oferite cu bună știință prin completarea unuia dintre formularele on-line, prin comunicare telefonica, față în față în cadrul unor evenimente etc.).

Datele cu caracter personal comunicate nu vor fi dezvăluite terţilor în vederea transmiterii de către aceştia de oferte, mesaje publicitare sau reclame.
În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi în baza conditiilor specificate de legea nr. 677/2001 şi în Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia datelor la nivel European, îţi poţi exercita oricare dintre următoarele drepturi:
• dreptul de acces la datele personale care te privesc;
• dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele sunt inexacte sau incomplete;
• dreptul de a solicita ştergerea datelor în anumite circumstanţe (de exemplu când datele personale nu mai sunt necesare scopurilor menţionate mai sus)*;
• dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării în anumite circumstanţe;
• dreptul de a depune o plângere la sediul nostru, instanţei de judecată şi/sau la autoritatea competentă privind protecţia datelor;
• dreptul de a te opune prelucrării;
• dreptul de a-ţi retrage consimţământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale la care ai consimtit anterior.
Începând cu data intrării în vigoare a Regulamentului UE nr. 679/2016, respectiv din data de 25 mai 2018, vei beneficia şi îţi vei putea exercita suplimentar:
• dreptul de a fi uitat, în sensul adresării unei solicitări către BOWEN PENTRU FAMILIE SRL-D pentru ştergerea evidenţelor datelor personale din mediul on-line;
• dreptul la portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor tale către un alt operator de date personale desemnat tine;
• dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor de către operator.

BOWEN PENTRU FAMILIE SRL-D poate prelucra și transmite datele cu caracter personal, în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, altor companii cu care se află în relații de parteneriat și numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea respectivelor companii. Astfel de companii sunt furnizorii de servicii ca cele de: curierat, bancare, marketing/telemarketing sau alte servicii, precum si parteneri cu care BOWEN PENTRU FAMILIE SRL-D dezvolta în comun produse si servicii software.
Pentru exercitarea acestor drepturi şi pentru orice intrebări suplimentare cu privire la această notă de informare sau în legătură cu modul de utilizare a BOWEN PENTRU FAMILIE SRL-D a datelor personale, te poţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată transmisă prin poştă (Str. Alexandru Vaida Voevod 14A, Cluj-Napoca, Cluj) sau email (contact@terapeutancamezei.ro) către BOWEN PENTRU FAMILIE SRL-D.

De asemenea, îţi este recunoscut dreptul de a te adresa justiţiei.

Dacă unele din datele personale sunt incorecte, te rugăm să ne informezi cât mai curând posibil.

Observaţie:
Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de exemplu: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Politica Cookies
Prezenta Politică privind Fișierele Cookies se aplică tuturor utilizatorilor acestei pagini de internet. Informațiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestei pagini de internet cu privire la plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor în contextul navigării pe această pagină de internet. Când vizitați acest site, în memoria telefonului mobil, a tabletei sau a calculatorului vor fi stocate fișiere mici de date – fișiere de tip cookie, web beacon sau tehnologii similare. În această Politică, termenul „cookie” este folosit în sens larg și include tehnologii similare precum local Storage. Cookie-urile contribuie la funcționarea acestui site și ne oferă informații despre modul în care interacționați cu el.

Utilizăm aceste informații pentru a ne îmbunătăți site-ul. Nu căutăm să identificăm utilizatorii individuali, decât dacă aceștia se oferă să ne furnizeze datele lor de contact prin intermediul unui formular sau al unei comenzi de pe site.

Cookie-uri -Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezintă un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cărora se accesează internetul.

Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de un web-server către un browser (ex: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile odată instalate au o durată de existență determinată, rămânând „pasive”, în sensul că nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu vor accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate.

Un cookie este format din două părți:
• numele și
• conținutul sau valoarea cookie-ului.
Din punct de vedere tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociată webserverului respectiv.
Există următoarele categorii de cookie-uri:
• Cookie-uri de Sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie care este șters automat când utilizatorul își închide browserul.
• Cookie-uri Persistente – Un „cookie persistent” este un cookie care rămâne stocat în terminalul utilizatorului până când atinge o anumită dată de expirare (care poate fi în câteva minute, zile sau câțiva ani în viitor).
Cookie-urile folosite pe acest site pot fi clasificate în trei categorii:
• Cookie-uri de performanță- Prin acest tip de cookie-uri sunt memorate preferințele utilizatorului acestei pagini de internet, astfel încât setarea din nou a preferințelor în cazul vizitării ulterioare a paginii de internet nu mai este necesară.
• Cookie-uri de analiză a utilizatorilor- Aceste cookie-uri ne informează dacă un anumit utilizator al paginii de internet a mai vizitat/utilizat această pagină de internet anterior. Aceste cookie-uri sunt utilizate doar în scopuri statistice.
• Cookie-uri pentru înregistrare- Atunci când vă înregistrați pe acest site, se generează cookie-uri care memorează acest demers. Serverele utilizează aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care sunteți înregistrat și dacă aveți permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, utilizarea acestor cookie-uri permite să asociem orice comentariu postat pe pagina de internet cu username-ul contului folosit. În cazul în care nu a fost selectată opțiunea „păstrează-mă înregistrat”, aceste cookie-uri se vor șterge automat la momentul terminării sesiunii de navigare.

Unele cookie-uri sunt cookie-uri primare și aparțin site-ului nostru. Altele sunt cookie-uri terțe și aparțin altor domenii. Terții furnizori ai cookie-urilor trebuie să respecte, de asemenea, regulile în materie de protecție a datelor și politica de confidentialitate disponibilă pe această pagină de internet. Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terți: Google Analytics, Facebook.

Durata de viață Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (adică cookie-uri de sesiune) și nu mai sunt reținute din momentul în care utilizatorul părăsește pagina de internet. Unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acea pagină de internet (adică cookie-uri persistente). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi șterse de utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Alegerea dvs. Când ați accesat acest site, cookie-urile noastre au fost trimise către browserul dvs. și stocate pe calculatorul dvs. Prin utilizarea site-ului nostru, vă dați consimțământul pentru folosirea cookie-urilor și a tehnologiilor similare. Dacă doriți să le ștergeți, puteți face acest lucru cu ajutorul setărilor browserului dvs.; totuși, vă rugăm să aveți în vedere că, fără cookie-uri, nu veți putea beneficia din plin de toate funcțiile site-ului nostru. Modul în care puteți șterge cookie-urile diferă de la un browser la altul. Puteți accesa meniul Ajutor din browserul dvs. pentru a consulta instrucțiunile.

Vino alături de mine

Pentru noutăți și resurse care să îți bucure mintea, corpul și sufletul, te invit în comunitatea oamenilor interesați de vindecare, creștere personală și spirituală

 

Mulțumesc pentru înscrierea în comunitate!